Welkom

Maximus Onderwijsservice is bij uitstek het bedrijf dat scholen op allerlei gebied werk uit handen kan nemen. Mijn expertise ligt op het gebied van onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg, p.r. en communicatie en medezeggenschap.


Onderwijsontwikkeling

Kennis dankzij vaardigheden.

Menig rapportvergadering hoor je zeggen "ze missen de vaardigheden". Daarom heb ik een vaardighedenbeleid ontwikkeld. Hiermee krijgt het aanleren van vaardigheden een structurele plek in het curriculum. 


Lees verder »

Kwaliteitszorg

Open de deuren, doorbreek het isolement.

De docent is autonoom in het klaslokaal. Toch is de kwaliteit van het onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele school. Kijken bij elkaar in de les is een vorm van openheid die als leerzaam wordt ervaren. Dat geldt ook voor scholen die bij elkaar op bezoek gaan. Intervisie tussen docenten of collegiale visitaties van scholen zijn goede instrumenten. Daar heb ik zowel als bezoeker als ontvanger ervaring mee.


P.R. & Communicatie

Huisstijl is meer dan een lettertype.

Hoe belangrijk is de uitstraling van de school en hoe communiceer je met elkaar? Het drukwerk, de website en de uitstraling van het gebouw is belangrijk. Maar nog belangrijker is het gevoel dat de mensen op school er bij hebben. Afzonderlijke elementen met een duidelijke samenhang. Daar heb ik prioriteit aan gegeven. U ook?


Lees verder »

Bestuur en medezeggenschap

Hoofd- en bijzaken.

Elke school hoort een medezeggenschapsraad te hebben. Voor veel raden lastig om met de rechten en plichten om te gaan. Mijn ondersteuning van M.R.-en hebben geholpen hoofd- en bijzaken te onderscheiden en constructief te overleggen met het bestuur.


Lees verder »